"ELEVOD REMONT" d.o.o. delatnosti

-Izrada Elektro ormana svih vrsta, sa Frekventnim Regulatoima,Soft Starterima ili klasičnom automatikom za  upravljanje pumpama,ventilatorima i drugim sklopovima.

-Nabavka i prodaja novih pumpi proizvođača "SAER" čiji smo ovlašćeni zastupnici za srbiju.

-Remont svih vrsta pumpi za čistu i prljavu vodu i elektro motora svih proizvođača.

-Remont muljnih,fekalnih,bunarskih (b.p.) i centrifugalnih pumpi svih proizvođača.

-Demontaža i montaža pumpi sa izlaskom na teren.

-Opremanje bunara i hidroforskih postrojenja sa izradom elektro i mašinskih radova.

-Snimanje bunara podvodnom kamerom do 200m.

-Vađenje otpalih pumpi iz bunara.